GALLUP BIOGRADE

Termék típusa: gyomírtó szer

Hatóanyag: 480 g/l glifozát IPA só

Kiszerelés: 0,2l; 1l; 5l; 20l; 1.000l

Forgalmi kategória: III

Gyártó neve: Barclay Chemicals

Engedély száma: 04.2/7652-2/2016.

Növényvédelmi technológia:

Magról kelő gyomnövények esetében az engedélyokiratban meghatározott alacsonyabb dózisban kell alkalmazni. Magról kelő kétszikűek esetében azok 4-8 valódi leveles fenológiájában, magról kelő egyszikű gyomnövényeknél 3-5 leveles állapotban kell a kezelést elvégezni.

Évelő kétszikű, valamint évelő egyszikű gyomnövények esetében azok intenzív növekedési szakaszában kell a készítményt kijuttatni, hogy a hatóanyag a gyomnövény föld alatti szaporító képleteibe is lejusson.

Tarackbúza, fenyércirok, nád ellen kedvezőbb hatás érhető el ősszel, amikor a tápanyag áramlása a rizómák felé a legintenzívebb. Szulák-félék ellen a virágzás idején, mezei acat elle nannak tőlevélrózsás állapotában van a kezelés optimális időpontja.

A meteorológiai körülményeket figyelembe véve a glifozát hatóanyag 15-25°C között és magas páratartalom mellett a leghatásosabb. A hatás kifejtéséhez fontos, hogy a kezelést követően 6 órán belül ne hulljon csapadék, és a hatóanyag maradéktalanul felszívódhasson a gyomnövényben.

A készítmény nem szelektív, a gyomnövényektől megvédendő kultúrnövényre nem kerülhet a hatóanyag, mert azt károsíthatja.

Felhasználható:

Szőlő- és gyümölcsültetvényekben: csemegeszőlő, borszőlő, almatermésű (alma, körte, birs, naspolya), csonthéjas (cseresznye, meggy, őszibarack, nektarin, kajszibarack, ringló, szilva) és héjas gyümölcsű (dió, mandula, mogyoró, gesztenye) kultúrákban csak 3 évesnél idősebb telepítésekben, védőlemezzel felszerelt szórófejekkel, vagy egyéb speciális  permetező-technikával juttatható ki. A kezelést célszerű a gyümölcsszüret után ősszel, illetve a hajtásnövekedés kezdetéig tavasszal elvégezni. Amennyiben a gyomborítottság indokolja, a két időpont között is lehet kezelni, fokozott elővigyázatossággal. Az alkalmazás során ügyelni kell arra, hogy a permetlé a kultúrnövény zöld növényi részeire (hajtások, levelek) ne kerüljön, mert azokat maradandóan károsítja. A 3 évesnél fiatalabb, még nem elfásodott törzsű  csemetéket szintén károsítja a hatóanyag.

Őszi búzában, őszi és tavaszi árpában aratás előtti gyomirtásra, a betakarítás megkönnyítésére, kizárólag szántóföldi géppel, elsősorban évelő gyomokkal (tarackbúza, nád, folyondár szulák, stb.) erősen fertőzött területen, a tervezett betakarítás előtt legalább 14 nappal kell kijuttatni a készítményt.

Szántóföldi kultúrákban, azok vetése előtt, illetve után a csírázás megindulásáig, akkor, ha az elvetett magvakat legalább 3 cm vastag aprómorzsás talajréteg takarja. 3%-nál kevesebb szervesanyag-tartalmú talajokon ez a technológia nem alkalmazható.

Tarlókezelésre évelő gyomnövények ellen tarlóhántás után azok 15-30 cm-es nagyságakor. A  tarlóművelést sekélyen kell végezni, oly módon, hogy a tarackok feldarabolódjanak, és ezáltal  az alvó rügyek is kihajtsanak.

Lucernában arankával erősen fertőzött területeken foltkezelés, vagy teljes felületkezelés formájában. Foltkezelés esetén 0,2-0,3%-os koncentrációban kell felhasználni. Teljes felületkezelés esetén 0,5-0,7 l/ha a készítmény dózisa. A kezelés kis mértékben visszavetheti a lucerna fejlődését a következő kaszálásig, ezért teljes felületkezelés csak erősen fertőzött területeken javasolható. A kezelést a lucerna kaszálását követő 5-7 nap múlva kell elvégezni. Magtermő lucernában, vagy a magfogás szakaszában alkalmazása nem javasolt.

Legelő és gyepterületek gyommentesítésére azok felújításakor a feltörést, vagy az újravetést megelőzően.

Mezőgazdaságilag nem művelt területek: utak, útpadkák, vízmentes állapotú vízelvezető árkok, ipari létesítmények, üzemanyagtöltő állomások, repülőterek, vasúti pályatestek, totális  gyomirtására, ahol azt helyi rendelet nem tiltja.

Lakott területek, kiskertek, temetők totális gyomirtására, ahol azt helyi rendelet nem tiltja.

Vízzel nem borított csatornák, árokpartok, halastavak, mocsaras területek gyomirtására nád, gyékény és egyéb nehezen irtható évelő gyomfajok ellen vegetációs időben használható.

Erdészeti kultúrákban erdőtelepítés előtt bármely fafaj esetén használható gyom- és cserjeirtásra.

Fakitermelés után a tuskók sarjhajtásai ellen 3,5% koncentrációban alkalmazható.

Erdészeti gyomirtásra csak két évesnél idősebb luc-, erdei- és duglászfenyő telepítésekben használható. A fenyőtelepítések védelme érdekében a készítményt akkor lehet teljes felületkezeléssel kijuttatni, amikor a tűleveleken kialakult a védettséget biztosító viaszréteg.

Állományszárítás napraforgó, repce, kukorica, szója kultúrákban: A kezelést napraforgóban a kaszatok 20-30%-os, kukoricában a szemek 30-40%-os nedvességtartalmánál kell elvégezni. Gyommentes kultúrában 2 l/ha, évelő gyomnövényekkel erősen fertőzött kultúrában 5 l/ha dózisban célszerű alkalmazni.

Repcében a kezelést akkor kell elvégezni, amikor a becő szint középső harmadában a magvak legalább 60%-a barna színű, a becők ekkor még zöldek.

Szójában a hüvely sárga-sárgásbarna elszíneződését követően alkalmazható, amikor a szója babszemek nedvességtartalma 30% körül van.

Repcében, szójában a kijuttatás kizárólag szántóföldi géppel (hidas traktorral) történhet. Alkalmazása vetőmagtermesztésben nem javasolt.

Légi kijuttatás: kizárólag napraforgóban és kukoricában, legalább 10 ha összefüggő táblaméret esetén, a permetlé elsodródását gátló cseppnehezítő adalékanyag kötelező hozzáadásával és elsodródást gátló szórófej alkalmazásával. Légi kijuttatásnál a 44/2005.(V.6.) FVM-GKM-KvVM együttes rendeletben meghatározott előírásokat maradéktalanul be kell tartani. Permetlémennyiség: 50-60 l/ha.

Hidas traktorral végzett kijuttatás: nagy hasmagasságú (>150 cm) földi géppel csak a permetlé elsodródását gátló cseppnehezítő adalékanyag hozzáadásával juttatható ki a készítmény.

Felhasználási tudnivalók:

Hőmérséklet: 15-25 oC-os tartományban a leghatékonyabb
Szórófej: cseppszám elérje az 50-70 csepp/cm2-t
Cseppátmérő: 200-300µ
MVI: 0 nap

Gallup Biograde® a Barclay Chemicals Ltd. bejegyzett márkaneve.

Kultúra Várakozási idő (nap)
Napraforgó (max 2L/Ha-os dózis esetén) 10
Napraforgó (max 5L/Ha-os dózis esetén) 14
Kukorica 14
Szója (max 3L/Ha-os dózis esetén) 10
Szója (max 5L/Ha-os dózis esetén) 14
Repce 10
Őszi búza, őszi és tavaszi árpa 14
A többi kultúra esetében élelmezés-egészségügyi várakozási idő előírása nem szükséges, amennyiben a növényvédelmi technológia az engedélyokiratban előírtak szerint történik.

 

Házikerti felhasználás esetén az egy hektárra jutó dózis átszámítása 10 liter permetléhez:
Lémennyiség 300 l/ha = 3 l/100 m2
Dózis Koncentráció
3 l/ha = 30 ml/100 m2 100 ml / 10 l permetlé (1,0%)
6 l/ha = 60 ml/100 m2 200 ml/ 10 l permetlé (2,0%)

 

Kultúra Károsító Kezelés ideje Kezelések max. száma Két kezelés közt min. időtartam (nap) Kijuttatáshoz szükséges
szer (L/HA) víz (L/HA)
Szőlő

(3 évnél nem idősebb)

Magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények hajtásnövekedés kezdetéig, szüret után 2 60 1,5-2,25 150-200
Évelő egy- és kétszikű gyomnövények 3,0-4,5 150-200
Almatermésűek

(3 évnél nem idősebb)

Magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények hajtásnövekedés kezdetéig, szüret után 2 60 1,5-2,25 150-200
Évelő egy- és kétszikű gyomnövények 3,0-4,5 150-200
Csonthéjasok

(3 évnél nem idősebb)

Magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények hajtásnövekedés kezdetéig, szüret után 2 60 1,5-2,25 150-200
Évelő egy- és kétszikű gyomnövények 3,0-4,5 150-200
Héjas gyümölcsűek
(3 évnél nem idősebb)
Magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények hajtásnövekedés kezdetéig, szüret után 2 60 1,5-2,25 150-200
Évelő egy- és kétszikű gyomnövények 3,0-4,5 150-200
Búza (őszi), árpa (őszi, tavaszi) Évelő egy- és kétszikű gyomnövények 2 héttel betakarítás előtt 1 3,0-4,5 150-200
Szántóföld Magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények vetés előtt, ill után a csírázás megindulásáig 2 60 1,5-2,25 150-200
Évelő egy- és kétszikű gyomnövények 3,0-4,5 150-200
Tarló Magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények gyomnövények intenzív növekedésekor 2 60 1,5-2,25 150-200
Évelő egy- és kétszikű gyomnövények 3,0-4,5 150-200
Lucerna Arankaírtás kaszálást követő 5-7 nap múlva 2 60 0,38-0,5 150-200
Legelő, gyep Totális gyomírtás gyep feltörést megelőzően 2 60 3,0-4,5 250-300
Mezőgazdaságilag nem művelt területek, csatornák, árokpartok, vasúti pályatestek Totális gyom- és cserjeírtás gyomnövények intenzív növekedésekor 2 60 3,75-5,0 250-300
Házikertek, temetők Magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények gyomnövények intenzív növekedésekor 2 60 1,5-2,25 150-200
Évelő egy- és kétszikű gyomnövények 3,0-4,5 250-300
Közterületek (kivéve játszóterek) Magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények gyomnövények intenzív növekedésekor 2 60 1,5-2,25 250-300
Évelő egy- és kétszikű gyomnövények 3,0-4,5 250-300
Erdészet összes fafaj (erdőtelepítés előtt) Totális gyom- és cserjeírtás Telepítés előtt 1-2 héttel 1 2,25-3,75 250-300
Erdészet (luc- erdei és duglasz fenyő>2 összes fafaj (t.e.)) Totális gyom- és cserjeírtás Sarjhajtások ellen 2 60 2,25-3,75 250-300
Erdészet fakitermelés Sarjhajtások Sarjhajtások ellen 2 60 2,50% 300-400
Napraforgó Állományszárítás 20-30% nedvesség- tartalomnál 1 1,5-3,75 50-60(légi) 150-250 (földi)
Kukorica (takarmány) Állományszárítás 30-40% nedvesség- tartalomnál 1 1,5-3,75 50-60(légi) 150-250 (földi)
Szója Állományszárítás 30% nedvesség- tartalomnál 1 2,25-3,75 150-250
Repce Állományszárítás 60% magbarnultságnál 1 2,25-3,00 150-250