SAJÁT JOGON FORGALMAZOTT TERMÉKEK

Gallup Biograde®

Termék típusa: gyomírtó szer

Hatóanyag: 480 g/l glifozát IPA só

Kiszerelés: 0,2l; 1l; 5l; 20l; 1.000l

Forgalmi kategória: III

Gyártó neve: Barclay Chemicals

Engedély száma: 04.2/7652-2/2016.

Növényvédelmi technológia:

Magról kelő gyomnövények esetében az engedélyokiratban meghatározott alacsonyabb dózisban kell alkalmazni. Magról kelő kétszikűek esetében azok 4-8 valódi leveles fenológiájában, magról kelő egyszikű gyomnövényeknél 3-5 leveles állapotban kell a kezelést elvégezni.

Évelő kétszikű, valamint évelő egyszikű gyomnövények esetében azok intenzív növekedési szakaszában kell a készítményt kijuttatni, hogy a hatóanyag a gyomnövény föld alatti szaporító képleteibe is lejusson.

Tarackbúza, fenyércirok, nád ellen kedvezőbb hatás érhető el ősszel, amikor a tápanyag áramlása a rizómák felé a legintenzívebb. Szulák-félék ellen a virágzás idején, mezei acat elle nannak tőlevélrózsás állapotában van a kezelés optimális időpontja.

A meteorológiai körülményeket figyelembe véve a glifozát hatóanyag 15-25°C között és magas páratartalom mellett a leghatásosabb. A hatás kifejtéséhez fontos, hogy a kezelést követően 6 órán belül ne hulljon csapadék, és a hatóanyag maradéktalanul felszívódhasson a gyomnövényben.

A készítmény nem szelektív, a gyomnövényektől megvédendő kultúrnövényre nem kerülhet a hatóanyag, mert azt károsíthatja.

Felhasználható:

Szőlő- és gyümölcsültetvényekben: csemegeszőlő, borszőlő, almatermésű (alma, körte, birs, naspolya), csonthéjas (cseresznye, meggy, őszibarack, nektarin, kajszibarack, ringló, szilva) és héjas gyümölcsű (dió, mandula, mogyoró, gesztenye) kultúrákban csak 3 évesnél idősebb telepítésekben, védőlemezzel felszerelt szórófejekkel, vagy egyéb speciális permetező-technikával juttatható ki. A kezelést célszerű a gyümölcsszüret után ősszel, illetve a hajtásnövekedés kezdetéig tavasszal elvégezni. Amennyiben a gyomborítottság indokolja, a két időpont között is lehet kezelni, fokozott elővigyázatossággal. Az alkalmazás során ügyelni kell arra, hogy a permetlé a kultúrnövény zöld növényi részeire (hajtások, levelek) ne kerüljön, mert azokat maradandóan károsítja. A 3 évesnél fiatalabb, még nem elfásodott törzsű csemetéket szintén károsítja a hatóanyag.

Őszi búzában, őszi és tavaszi árpában aratás előtti gyomirtásra, a betakarítás megkönnyítésére, kizárólag szántóföldi géppel, elsősorban évelő gyomokkal (tarackbúza, nád, folyondár szulák, stb.) erősen fertőzött területen, a tervezett betakarítás előtt legalább 14 nappal kell kijuttatni a készítményt.

Szántóföldi kultúrákban, azok vetése előtt, illetve után a csírázás megindulásáig, akkor, ha az elvetett magvakat legalább 3 cm vastag aprómorzsás talajréteg takarja. 3%-nál kevesebb szervesanyag-tartalmú talajokon ez a technológia nem alkalmazható.

Tarlókezelésre évelő gyomnövények ellen tarlóhántás után azok 15-30 cm-es nagyságakor. A tarlóművelést sekélyen kell végezni, oly módon, hogy a tarackok feldarabolódjanak, és ezáltal az alvó rügyek is kihajtsanak.

Lucernában arankával erősen fertőzött területeken foltkezelés, vagy teljes felületkezelés formájában. Foltkezelés esetén 0,2-0,3%-os koncentrációban kell felhasználni. Teljes felületkezelés esetén 0,5-0,7 l/ha a készítmény dózisa. A kezelés kis mértékben visszavetheti a lucerna fejlődését a következő kaszálásig, ezért teljes felületkezelés csak erősen fertőzött területeken javasolható. A kezelést a lucerna kaszálását követő 5-7 nap múlva kell elvégezni. Magtermő lucernában, vagy a magfogás szakaszában alkalmazása nem javasolt.

Legelő és gyepterületek gyommentesítésére azok felújításakor a feltörést, vagy az újravetést megelőzően.

Mezőgazdaságilag nem művelt területek: utak, útpadkák, vízmentes állapotú vízelvezető árkok, ipari létesítmények, üzemanyagtöltő állomások, repülőterek, vasúti pályatestek, totális gyomirtására, ahol azt helyi rendelet nem tiltja.

Lakott területek, kiskertek, temetők totális gyomirtására, ahol azt helyi rendelet nem tiltja.

Vízzel nem borított csatornák, árokpartok, halastavak, mocsaras területek gyomirtására nád, gyékény és egyéb nehezen irtható évelő gyomfajok ellen vegetációs időben használható.

Erdészeti kultúrákban erdőtelepítés előtt bármely fafaj esetén használható gyom- és cserjeirtásra.

Fakitermelés után a tuskók sarjhajtásai ellen 3,5% koncentrációban alkalmazható.

Erdészeti gyomirtásra csak két évesnél idősebb luc-, erdei- és duglászfenyő telepítésekben használható. A fenyőtelepítések védelme érdekében a készítményt akkor lehet teljes felületkezeléssel kijuttatni, amikor a tűleveleken kialakult a védettséget biztosító viaszréteg.

Állományszárítás napraforgó, repce, kukorica, szója kultúrákban: A kezelést napraforgóban a kaszatok 20-30%-os, kukoricában a szemek 30-40%-os nedvességtartalmánál kell elvégezni. Gyommentes kultúrában 2 l/ha, évelő gyomnövényekkel erősen fertőzött kultúrában 5 l/ha dózisban célszerű alkalmazni.

Repcében a kezelést akkor kell elvégezni, amikor a becő szint középső harmadában a magvak legalább 60%-a barna színű, a becők ekkor még zöldek.

Szójában a hüvely sárga-sárgásbarna elszíneződését követően alkalmazható, amikor a szója babszemek nedvességtartalma 30% körül van.

Repcében, szójában a kijuttatás kizárólag szántóföldi géppel (hidas traktorral) történhet. Alkalmazása vetőmagtermesztésben nem javasolt.

Légi kijuttatás: kizárólag napraforgóban és kukoricában, legalább 10 ha összefüggő táblaméret esetén, a permetlé elsodródását gátló cseppnehezítő adalékanyag kötelező hozzáadásával és elsodródást gátló szórófej alkalmazásával. Légi kijuttatásnál a 44/2005.(V.6.) FVM-GKM-KvVM együttes rendeletben meghatározott előírásokat maradéktalanul be kell tartani. Permetlémennyiség: 50-60 l/ha.

Hidas traktorral végzett kijuttatás: nagy hasmagasságú (>150 cm) földi géppel csak a permetlé elsodródását gátló cseppnehezítő adalékanyag hozzáadásával juttatható ki a készítmény.

Felhasználási tudnivalók:

Hőmérséklet: 15-25 oC-os tartományban a leghatékonyabb
Szórófej: cseppszám elérje az 50-70 csepp/cm2-t
Cseppátmérő: 200-300µ
MVI: 0 nap

Gallup Biograde® a Barclay Chemicals Ltd. bejegyzett márkaneve

Gallup Hi-Aktív®

Termék típusa: gyomírtó szer

Hatóanyag: 661 g/l glifozát IPA só

Kiszerelés: 20l, 1.000l

Forgalmi kategória: III

Gyártó neve: Barclay Chemicals

Engedély száma: 04.2/5925/2012

Növényvédelmi technológia:

Magról kelő gyomnövények esetében az engedélyokiratban meghatározott alacsonyabb dózisban kell alkalmazni. Magról kelő kétszikűek esetében azok 4-8 valódi leveles fenológiájában, magról kelő egyszikű gyomnövényeknél 3-5 leveles állapotban kell a kezelést elvégezni.

Évelő kétszikű, valamint évelő egyszikű gyomnövények esetében azok intenzív növekedési szakaszában kell a készítményt kijuttatni, hogy a hatóanyag a gyomnövény föld alatti szaporító képleteibe is lejusson.

Tarackbúza, fenyércirok, nád ellen kedvezőbb hatás érhető el ősszel, amikor a tápanyag áramlása a rizómák felé a legintenzívebb. Szulák-félék ellen a virágzás idején, mezei acat elle nannak tőlevélrózsás állapotában van a kezelés optimális időpontja.

A meteorológiai körülményeket figyelembe véve a glifozát hatóanyag 15-25°C között és magas páratartalom mellett a leghatásosabb. A hatás kifejtéséhez fontos, hogy a kezelést követően 6 órán belül ne hulljon csapadék, és a hatóanyag maradéktalanul felszívódhasson a gyomnövényben.

A készítmény nem szelektív, a gyomnövényektől megvédendő kultúrnövényre nem kerülhet a hatóanyag, mert azt károsíthatja.

Felhasználható:

Szőlő- és gyümölcsültetvényekben: csemegeszőlő, borszőlő, almatermésű (alma, körte, birs, naspolya), csonthéjas (cseresznye, meggy, őszibarack, nektarin, kajszibarack, ringló, szilva) és héjas gyümölcsű (dió, mandula, mogyoró, gesztenye) kultúrákban csak 3 évesnél idősebb telepítésekben, védőlemezzel felszerelt szórófejekkel, vagy egyéb speciális permetező-technikával juttatható ki. A kezelést célszerű a gyümölcsszüret után ősszel, illetve a hajtásnövekedés kezdetéig tavasszal elvégezni. Amennyiben a gyomborítottság indokolja, a két időpont között is lehet kezelni, fokozott elővigyázatossággal. Az alkalmazás során ügyelni kell arra, hogy a permetlé a kultúrnövény zöld növényi részeire (hajtások, levelek) ne kerüljön, mert azokat maradandóan károsítja. A 3 évesnél fiatalabb, még nem elfásodott törzsű csemetéket szintén károsítja a hatóanyag.

Őszi búzában, őszi és tavaszi árpában aratás előtti gyomirtásra, a betakarítás megkönnyítésére, kizárólag szántóföldi géppel, elsősorban évelő gyomokkal (tarackbúza, nád,  folyondár szulák, stb.) erősen fertőzött területen, a tervezett betakarítás előtt legalább 14 nappal kell kijuttatni a készítményt.

Szántóföldi kultúrákban, azok vetése előtt, illetve után a csírázás megindulásáig, akkor, ha az elvetett magvakat legalább 3 cm vastag aprómorzsás talajréteg takarja. 3%-nál kevesebb szervesanyag-tartalmú talajokon ez a technológia nem alkalmazható.

Tarlókezelésre évelő gyomnövények ellen tarlóhántás után azok 15-30 cm-es nagyságakor. A tarlóművelést sekélyen kell végezni, oly módon, hogy a tarackok feldarabolódjanak, és ezáltal az alvó rügyek is kihajtsanak.

Lucernában arankával erősen fertőzött területeken foltkezelés, vagy teljes felületkezelés formájában. Foltkezelés esetén 0,15-0,25%-os koncentrációban kell felhasználni. Teljes felületkezelés esetén 0,38-0,5 l/ha a készítmény dózisa. A kezelés kis mértékben visszavetheti a lucerna fejlődését a következő kaszálásig, ezért teljes felületkezelés csak erősen fertőzött területeken javasolható. A kezelést a lucerna kaszálását követő 5-7 nap múlva kell elvégezni. Magtermő lucernában, vagy a magfogás szakaszában alkalmazása nem javasolt.

Legelő és gyepterületek gyommentesítésére azok felújításakor a feltörést, vagy az újravetést  megelőzően.

Mezőgazdaságilag nem művelt területek: utak, útpadkák, vízmentes állapotú vízelvezető árkok, ipari létesítmények, üzemanyagtöltő állomások, repülőterek, vasúti pályatestek, totális gyomirtására, ahol azt helyi rendelet nem tiltja.

Lakott területek, kiskertek, temetők totális gyomirtására, ahol azt helyi rendelet nem tiltja.

Vízzel nem borított csatornák, árokpartok, halastavak, mocsaras területek gyomirtására nád, gyékény és egyéb nehezen irtható évelő gyomfajok ellen vegetációs időben használható.

Erdészeti kultúrákban erdőtelepítés előtt bármely fafaj esetén használható gyom- és cserjeirtásra.

Fakitermelés után a tuskók sarjhajtásai ellen 2,5% koncentrációban alkalmazható.

Erdészeti gyomirtásra csak két évesnél idősebb luc-, erdei- és duglászfenyő telepítésekben használható. A fenyőtelepítések védelme érdekében a készítményt akkor lehet teljes felületkezeléssel kijuttatni, amikor a tűleveleken kialakult a védettséget biztosító viaszréteg.

Állományszárítás napraforgó, repce, kukorica, szója kultúrákban: 

A kezelést napraforgóban a kaszatok 20-30%-os, kukoricában a szemek 30-40%-os nedvességtartalmánál kell elvégezni. Gyommentes kultúrában 1,5 l/ha, évelő gyomnövényekkel erősen fertőzött kultúrában 3,75 l/ha dózisban célszerű alkalmazni.

Repcében a kezelést akkor kell elvégezni, amikor a becő szint középső harmadában a magvak  legalább 60%-a barna színű, a becők ekkor még zöldek.

Szójában a hüvely sárga-sárgásbarna elszíneződését követően alkalmazható, amikor a szója babszemek nedvességtartalma 30% körül van.

Repcében, szójában a kijuttatás kizárólag szántóföldi géppel (hidas traktorral) történhet. 

Alkalmazása vetőmagtermesztésben nem javasolt.  

Légi kijuttatás: kizárólag napraforgóban és kukoricában, legalább 10 ha összefüggő táblaméret esetén, a permetlé elsodródását gátló cseppnehezítő adalékanyag kötelező hozzáadásával és elsodródást gátló szórófej alkalmazásával. Légi kijuttatásnál a 44/2005.(V.6.) FVM-GKM-KvVM együttes rendeletben meghatározott előírásokat maradéktalanul be kell tartani. Permetlémennyiség: 50-60 l/ha.

Hidas traktorral végzett kijuttatás: nagy hasmagasságú (>150 cm) földi géppel csak a permetlé elsodródását gátló cseppnehezítő adalékanyag hozzáadásával juttatható ki a készítmény.

Felhasználási tudnivalók:

Hőmérséklet: 15-25 oC-os tartományban a leghatékonyabb
Szórófej: cseppszám elérje az 50-70 csepp/cm2-t
Cseppátmérő: 200-300µ
MVI: 0 nap

Investo®

Termék típusa: gyomírtó szer

Hatóanyag: 100g/l quizalofop-P-etl

Kiszerelés: 5l

Forgalmi kategória: II

Gyártó neve: Innvigo Sp. Z.o.o

Engedély száma: 04.2/4683-1/2017

Növényvédelmi technológia:

A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható!
Napraforgóban a kezelést magról kelő egyszikű gyomnövények, valamint a fenyércirok és tarackbúza ellen a kultúrnövény 4-6 leveles fejlettségénél kell elvégezni.
A magról kelő egyszikű gyomnövények 2 leveles koruktól bokrosodásukig, a fenyércirok és a tarackbúza az intenzív növekedési szakaszukban, 10-30 cm-es fejlettségükkor a legérzékenyebbek a készítményre. Erős gyomosodás, vagy megkésett kezelés esetén az engedélyokiratban megadott magasabb dózisokban kell felhasználni.
A készítmény minden egyszikű kultúrát károsít, kijuttatásánál erre fokozottan ügyelni kell!
Normál vetésváltás esetén bármilyen kétszikű szántóföldi kultúrnövény és kalászos kultúra vethető a normál vetésidő betartásával.
A kultúrnövény kipusztulása esetén 2 hét után bármilyen kétszikű kultúra vethető, míg a kalászosok 6 hét után vethetőek.

Felhasználási tudnivalók:

Hőmérséklet: nem reveláns
Szórófej: cseppszám elérje az 50-70 csepp/cm2-t
Cseppátmérő: 200-300µ

Hasznos tudnivalók:

Perzisztencia: nincs adat
Tartalom hatás: nincs adat
Talajadottságok: nem releváns
ÉVI: 90 nap
MVI: 0 nap

Investo® az Invigo Sp. Z.o.o. bejegyzett márkaneve

Limitar®

Termék típusa: szárszilárdító, növekedés szabályozó szer

Hatóanyag: 250g/l Trinexapak-etil

Kiszerelés: 5l

Forgalmi kategória: II

Gyártó neve: Belcrop NV

Engedély száma: 04.2/1595/2017

Növényvédelmi technológia:

A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható!
A készítmény felhasználható kalászosok szárszilárdítására és növekedésszabályozására:

Őszi búzában 0,4 l/ha mennyiségben, 200-500 l/ha vízmennyiséggel, bokrosodás szárbaindulástól nyelvecske állapot-, zászlóslevél kiterüléséig (BBCH 30 – 39) állománypermetezéssel kijuttatva.

Őszi árpában 0,4 l/ha mennyiségben, 200-500 l/ha vízmennyiséggel, szárbaindulástól 2 szárcsomós állapotig (BBCH 30 – 32) állománypermetezéssel kijuttatva, vagy 0,6 l/ha mennyiségben, 200-500
l/ha vízmennyiséggel, zászlós levél megjelenésétől első toklászok megjelenéséig (BBCH 37 – 39) állománypermetezéssel kijuttatva.

Tavaszi búzában 0,4 l/ha mennyiségben, 200-500 l/ha vízmennyiséggel szárbaindulástól 2 szárcsomós állapotig (BBCH 30 – 32) állománypermetezéssel kijuttatva.

Tavaszi árpában 0,5 l/ha mennyiségben, 200-500 l/ha vízmennyiséggel szárbaindulástól 2 szárcsomós állapotig (BBCH 30 – 32) állománypermetezéssel kijuttatva.

Zabban 0,4 l/ha mennyiségben, 200-500 l/ha vízmennyiséggel szárbaindulástól 1 szárcsomós állapotig (BBCH 30 – 31) állománypermetezéssel kijuttatva.

Rozsban, tritikáléban 0,4 l/ha mennyiségben, 200-500 l/ha vízmennyiséggel szárbaindulástól 2 szárcsomós állapotig (BBCH 30 – 32) állománypermetezéssel kijuttatva.

Gyep kultúrában 0,8 l/ha mennyiségben, 200-500 l/ha vízmennyiséggel, szárbaindulástól 2 szárcsomós állapotig (BBCH 30 – 32) állománypermetezéssel kijuttatva.

A készítmény alkalmazása elsősorban jó tápanyag- és vízellátottságú területen, erős növényállományban indokolt.
A kedvezőtlen időjárási hatások következtében sérült, szárazság vagy fagy miatt kárt szenvedett, illetve károsítók által legyengült növényeket a készítménnyel nem szabad kezelni.

Felhasználási tudnivalók:

Hőmérséklet: szárazság ill. fagy által károsított állományban nem javasolt használata
Szórófej: cseppszám elérje az 50-70 csepp/cm2-t
Cseppátmérő: 200-300µ

Hasznos tudnivalók:

Perzisztencia: nincs adat
Tartalom hatás: igen
Talajadottságok: alkalmazása elsősorban jó tápanyag ellátottságú területeken javasolt
ÉVI: Az előírt növényvédelmi technológia betartása esetén megadása nem szükséges.
MVI: 0 nap

Limitar® a Belcrop NV. bejegyzett márkaneve

Propyz®

Termék típusa: gombaölő szer

Hatóanyag: 400 g/l propizamid

Kiszerelés: 5l

Forgalmi kategória: II

Gyártó neve: Barclay Chemicals

Engedély száma: 04.2/1374-1/2013

Növényvédelmi technológia:

A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható! Őszi káposztarepcében a készítményt a kultúrnövény 2-4 leveles fenológiai állapotában ősszel kell kijuttatni elsősorban magról kelő és évelő egyszikű gyomnövények ellen, valamint magról kelő kétszikű gyomnövények gyomosítása esetén, a magról kelő egyszikű gyomnövények 1-3 leveles, a magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4 leveles állapotában. Évelő egyszikű gyomnövények ellen a készítményt 2,1 l/ha dózisban kell alkalmazni. A legjobb hatás hideg, nedves talajviszonyok mellett érhető el. A gyomirtó szer a repce betakarításáig megtartja hatását. A készítmény hatóanyaga elsősorban egyszikű gyomirtó hatású, másodsorban magról kelő kétszikűek gyomosítása esetén alkalmazható. Jelentős kétszikű fertőzés esetén kiegészítő állománykezelés szükséges.